Kick-off meeting - 11-12/09/2017, Gödöllő, Hungary

Kick-off meeting - 11-12/09/2017, Gödöllő, Hungary

Česky

 Meeting Objectives: 

1. The partners should know each-other (fields, activities, interest in Agriteach 4.0 project) 
2. Project aims, objectives, general overview 
3. Introducing the planned Intellectual Outputs (IO) by the responsible partners 
4. Overview of ICT tools used in agriculture 
5. Discussions, decisions on the management and financial issues 
6. Start the first activities related to O1-O2 
7. Start accompanying activities (Quality Management, Evaluation, Dissemination., Reports)

Documents and presentations about the kick off meeting in 11-12 September 2017, Gödöllő, Hungary

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více