Втор партнерски состанок 14-15/05/2018, Прага, Чешка Република

Втор партнерски состанок 14-15/05/2018, Прага, Чешка Република

Македонски

Целите на состанокот:

  1. Презентација на резултатите од O1-O2 - потребите од ИКТ вештини- презентации на ситуацијата во МК и HU, e-Competence мапа – CAPDM заклучоци
  2. Евалуација и затворање на O1-O2, објавување на резултатите  - сите партнери
  3. Започнување со O3, дискусија околу поделбата на задачите- содржина и развој на силабусот
  4. Започнување со O4, поделба на задачите - планирање на онлајн курсот
  5. Активности за дисеминација, публикации
  6. Финансиски прашања

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија