iTStudy Hungary Ltd.

iTStudy Hungary Ltd.

The iTStudy Hungary Educational and Research Centre for Information and Technology Ltd. has been working for more than twenty years in vocational and adult education in Hungary as an Accredited Hungarian Adult Educational Institute and accredited ECDL Exam Centre. iTStudy has highly qualified IT experts and academics with strong innovative energy and intensive R&D activities based on their academic background. The main profile of the company covers: IT certifications and trainings in adult and vocational education; web-based developments (web applications for supporting online collaboration, eLearning solutions); developments of curricula and online educational contents.

iTStudy  has many years long experiences in developing and running quality assurance systems, it introduced the first QMS for the educational provision in 2001, during the last ten years it operated by applying ISO 9001 QMS, and in 2014 it introduced a new Quality Management System developed for the special features of the educational sector. The experts of the organisation have been working more than twenty years in the development of the Hungarian vocational and adult education, the director of the company is working as key expert in the national project: "Process oriented Quality Assurance System for the Vocational Education" just being implemented as a part of the Hungarian educational reform.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија