AG-UAV Sprayer

AG-UAV Sprayer

Screenshot: 
Provider: 
HSE - Unmanned Aerial Vehicles
Description : 

The AG-UAV Sprayer is available in 3 Models. The AG-VA Multi-Rotor is Cutting Edge Technology with a coverage rate of 33 1/3 acres/hour or 1,000 in about 30 hours. The AG-UAV sprayers are equipped with Mission Planning Autopilot, Flight Controller and GPS. The AG-UAV are the most advanced UAV Crop Sprayer platform on the market. Compare with other UAV sprayers and you'll agree the AG-UAV line of prayers are the most cost effective, efficient and advanced UAV sprayers on the market. The AG-UAV Series are water resistant.

AG-6A

 • Hex Configuration (6 motors)
 • Capacity: 6 kg
 • Sprayflow: 0.5--1.1L/min
 • Endurance: 8-15 min (Depending on wind, flight speed, payload & spray volume)
 • High efficiency

AG-8A

 • Octo Configuration (8 motors)
 • Capacity: 10 kg
 • Sprayflow: 0.8--1.8 L/min
 • Endurance: 10-20 min (Depending on wind, flight speed, payload & spray volume)
 • High efficiency

AG-6A+ v2

 • Hex Configuration (6 motors)
 • Capacity: 20 kg
 • Sprayflow: 0.9--2.4 L/min
 • Endurance: 15-30 min (Depending on wind, flight speed, payload & spray volume)
 • High efficiency
Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
http://www.uavcropdustersprayers.com/agriculture_octo_copter_uav_crop_duster_v8a.htm
Company/Brand Website: 
http://www.uavcropdustersprayers.com
Tested: 
Device Details: 
http://www.uavcropdustersprayers.com/agriculture_octo_copter_uav_crop_duster_v8a.htm

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија