eBee Classic

eBee Classic

Screenshot: 
Provider: 
senseFly
Description : 

The senseFly eBee Classic is a fully autonomous and easy-to-use mapping drone. Use it to capture high-resolution aerial photos you can transform into accurate orthomosaics (maps) & 3D models.

The eBee Classic can cover up to 12 km2 (4.6 mi2) in a single automated mapping flight, while flights over smaller areas, at lower altitudes, can acquire images with a ground sampling distance of down to 1.5 cm (0.6 in) per pixel.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://www.sensefly.com/drone/ebee-mapping-drone/
Company/Brand Website: 
https://www.sensefly.com
Tested: 
Device Details: 
https://www.sensefly.com/drone/ebee-mapping-drone/

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија