Libelium Smart Agriculture Xtreme Sensor Node

Libelium Smart Agriculture Xtreme Sensor Node

Screenshot: 
Provider: 
Libellium
Description : 

Responding to the growing demand of precision from the smart agriculture devices market, Libelium releases a new version of its Smart Agriculture sensor node improving maximum accuracy for crop monitoring. The enhanced Waspmote Plug & Sense! Smart Agriculture Xtreme device includes top market performance sensors for the most exigent field applications such as vineyards, fruit orchards and greenhouse cultivations, among others.

The new solution features 19 sensors from the most prestigious and reliable manufacturers of agricultural technology such as Apogee, Decagon, Ecomatik and Gill Instruments. This integration enables the measuring of different parameters related to weather conditions, light and radiation levels, soil morphology, fertilizers presence, frost prevention, daily growth of plants and fruits and other environmental parameters to improve crop quality production and to prevent harvest losses.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
http://www.libelium.com/libeliums-new-smart-agriculture-xtreme-sensor-node-provides-maximum-accuracy-for-crop-monitoring/
Company/Brand Website: 
http://www.libelium.com
Tested: 
Device Details: 
http://www.libelium.com/libeliums-new-smart-agriculture-xtreme-sensor-node-provides-maximum-accuracy-for-crop-monitoring/

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија