Events

April 5, 2019 a multiplication event of the Agriteach 4.0 project was organized by GAK Educational, Research and Innovation Nonprofit Ltd. for agricultural advisors and consultants at Szent István University in Gödöllő. All Hungarian partners were represented at the event, Zoltán Horváth – Galamb József Agricultural Secondary School as project coordiator, Szilvia Gerhát - ITStudy Hungary, László Papócsi and Attila Nagy - GAK Educational, Research and Innovation Nonprofit Ltd.

The pilot training in Macedonia was closed with final contact day at which participants were given the opportunity to discuss any problems, to put questions to the tutors, and to debate possible sustainability plans for the future. All participants that successfully passed the course were given certificates by the AgriTeach 4.0 consortium.

Event Objectives:
 1. Presentation of the findings regarding the training needs of VET teachers for preparing students for Agriculture 4.0
 2. Presentation of the syllabus and the learning content
 3. AgriTeach 4.0 Learning Management System
 4. Pilot course in North Macedonia
 5. Planning for valorisation and sustainability
Meeting Objectives:
 1. Presentations of the results of O5 – Agriteach 4.0 Further Training Program for VET teachers in Macedonia and Hungary
 2. Planning O6 - Planning for valorisation and sustainability and the multiplier event related to O6

Започнуваме пилот тренинг сесија за заинтересирани наставници / консултанти.
Два денови се организираат за да започне и да заврши обуката. Пилот-обуката се спроведува преку интернет, предводена од тутори од институции вклучени во развојот на наставните програми. Учеството во обуката е бесплатно. Пилотската обука се очекува да започне на почетокот на март 2019 година во Унгарија, а завршниот состанок во Мако закажан за 14 јуни 2019 година.
Планираната програма на информативниот ден за пилот обуката:

Целите на настанот:

 1. Презентирање на целите на проектот и генерален преглед
 2. Презентации на резултатите од Агритич 4.0 проектот (IO1, IO2 и IO3)
 3. Презентација на содржината и силабусот на курсот Агритич 4.0
 4. Презентација на системот за управување со учењето 
 5. Запознавање со поатамошната програма за обука за наставници во стручното образование
 1. Презентација на резултатите од
  • O3 – Силабус и содржина на Агритич 4.0
  • O4 – Агритич 4.0 систем за управување со учењето. Дискусија за преводот на МК и HU, поделба на задачите
 2. Почетни дискусии за O4/A3-A4-A5.
  • A3 Избор на отворени образовни ресурси (ОER),
  • A4 Развој на водич за онлајн курсот
  • A5 Обука за тутори (BETA test) 
 3. Планирање на повеќекратни настани (E1-Унгарија, E2-Mакедонија) почетокот на пилотот е поврзан со O4

Целите на состанокот:

 1. Презентација на резултатите од O1-O2 - потребите од ИКТ вештини- презентации на ситуацијата во МК и HU, e-Competence мапа – CAPDM заклучоци
 2. Евалуација и затворање на O1-O2, објавување на резултатите  - сите партнери
 3. Започнување со O3, дискусија околу поделбата на задачите- содржина и развој на силабусот
 4. Започнување со O4, поделба на задачите - планирање на онлајн курсот
 5. Активности за дисеминација, публикации
 6. Финансиски прашања

Состанокот за почеток на проектот беше организиран во Унгарија, во канцелариите на iTStudy Hungary Ltd., во Gödöllő.

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија