Partner meeting 4 - 13-14/06/2019, Makó, Hungary

Partner meeting 4 - 13-14/06/2019, Makó, Hungary

Македонски
Meeting Objectives:
  1. Presentations of the results of O5 – Agriteach 4.0 Further Training Program for VET teachers in Macedonia and Hungary
  2. Planning O6 - Planning for valorisation and sustainability and the multiplier event related to O6
  3. Dissemination activities, publications
  4. QM activities, financial issues
  5. Final report tasks
Place: Host partner - Galamb József Agricultural Secondary School, Makó Szép u. 2-4
Date: 13-14 June, 2019
Facilitator : Zoltán Horváth – GJMSZI; Mária Hartyányi – ITS
Participating partners : All partners
AttachmentSize
PDF icon agriteach_meeting_4_agenda.pdf842.31 KB

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија