Multiplication event (ME5) - Results of Agreteach 4.0 - project closing in Macedonia

Multiplication event (ME5) - Results of Agreteach 4.0 - project closing in Macedonia

Македонски
Event Objectives:
  1. Presentation of the findings regarding the training needs of VET teachers for preparing students for Agriculture 4.0
  2. Presentation of the syllabus and the learning content
  3. AgriTeach 4.0 Learning Management System
  4. Pilot course in North Macedonia
  5. Planning for valorisation and sustainability
Date: 21.08.2019
Place:  Hotel Continental, Skopje
Facilitator: Ljupcho Toshev - FACE
AttachmentSize
PDF icon me_5_agenda_en.pdf724.4 KB

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија