Multiplication event (ME4) - Teachers experiences and challenges in the course in Macedonia

Multiplication event (ME4) - Teachers experiences and challenges in the course in Macedonia

Македонски

The pilot training in Macedonia was closed with final contact day at which participants were given the opportunity to discuss any problems, to put questions to the tutors, and to debate possible sustainability plans for the future. All participants that successfully passed the course were given certificates by the AgriTeach 4.0 consortium.

Event Objectives:
1. Teachers experiences and challenges in the course “Teachers for Agriculture 4.0”
2. Course evaluation
3. Awarding certificates to teachers who have successfully mastered the course "Teachers for Agriculture 4.0"

Date: 17.05.2019
Place: Hotel Continental - Skopje
Participating partners: Foundation Agro-Centre for Education (FACE), AG Futura (AGFT)
Facilitator: Ljupcho Toshev - FACE
AttachmentSize
PDF icon agriteach_agenda_-_en.pdf568.79 KB
PDF icon agriteach_certificate2.pdf171.33 KB

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија