Agricolous

Agricolous

Screenshot: 
Provider: 
AGRICOLUS S.R.L.
Description : 

Agricolus Free provides farmers with tools for cultivating according to scientific and modern criteria. It allows to successfully manage fields, by registering useful information to understand crop development and parameters that influence results.

Agricolus Free supports farmers with easy-to-use tools, such as “Dashboard” and “Weather Forecast”. There are also advanced features, such as “Imagery” that provides crops multispectral images by using remote sensing, in order to analyze crop development and variation over time.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://www.agricolus.com
Company/Brand Website: 
https://www.agricolus.com
Tested: 

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија