Трет партнерски состанок - 14-15/10/2018, Скопје, Македонија

Трет партнерски состанок - 14-15/10/2018, Скопје, Македонија

Македонски
 1. Презентација на резултатите од
  • O3 – Силабус и содржина на Агритич 4.0
  • O4 – Агритич 4.0 систем за управување со учењето. Дискусија за преводот на МК и HU, поделба на задачите
 2. Почетни дискусии за O4/A3-A4-A5.
  • A3 Избор на отворени образовни ресурси (ОER),
  • A4 Развој на водич за онлајн курсот
  • A5 Обука за тутори (BETA test) 
 3. Планирање на повеќекратни настани (E1-Унгарија, E2-Mакедонија) почетокот на пилотот е поврзан со O4
 4. O5 – Agriteach 4.0 Понатамошна овука за наставници во стручното образование, планирање на пилот обуката во Унгарија и Македонија
  • Планирање на настаните поврзани со O5, обука на наставниците во Унгарија и Македонија  - затворање на обуката
 5. Планирање O6 - Планирање за валоризација и одржливост на повеќекратните настани поврзани со О6 

 

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија