Повеќекратен настан (ME2) - Наставници за Земјоделство 4.0 - 21/12/2018

Повеќекратен настан (ME2) - Наставници за Земјоделство 4.0 - 21/12/2018

Македонски

Целите на настанот:

  1. Презентирање на целите на проектот и генерален преглед
  2. Презентации на резултатите од Агритич 4.0 проектот (IO1, IO2 и IO3)
  3. Презентација на содржината и силабусот на курсот Агритич 4.0
  4. Презентација на системот за управување со учењето 
  5. Запознавање со поатамошната програма за обука за наставници во стручното образование
AttachmentSize
PDF icon agenda_en.pdf460.15 KB

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија