Повеќекратен настан (ME1) - Наставници за Земјоделство - 15/02/1918, Унгарија

Повеќекратен настан (ME1) - Наставници за Земјоделство - 15/02/1918, Унгарија

Македонски

Започнуваме пилот тренинг сесија за заинтересирани наставници / консултанти.
Два денови се организираат за да започне и да заврши обуката. Пилот-обуката се спроведува преку интернет, предводена од тутори од институции вклучени во развојот на наставните програми. Учеството во обуката е бесплатно. Пилотската обука се очекува да започне на почетокот на март 2019 година во Унгарија, а завршниот состанок во Мако закажан за 14 јуни 2019 година.
Планираната програма на информативниот ден за пилот обуката:

  • Агритич 4.0 резиме на проектот
  • Објаснување на модулите за обука
  • Презентација на интерфејсот за онлајн обука и планираната обука 
  • Земјоделство 4.0 професионални презентации

Опис на проектот

ИМЕ НА ПРОЕКТ
Поврзување на наставниците за стручно образование и обука во земјоделството 4.0
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Водење на „Наставниците за стручно образование и обука во земјоделството“ во процесот на обнова на нивните наставни методи со овозможување на бесплатен  онлајн курс  „Наставници за земјоделство 4.0“  кој е базиран на мрежен педагошки метод на учење. Овој проект ќе ја интегрира мрежната методологија на учење на успешниот проект Леонардо (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) со педагошки иновации на методите кои се насочени кон учениците како што се моделите на “Creative Classroom(CC)” и “Flipped Classroom (FC)”.  Околината за учење и наставниот методи кои ќе се применуваат во овој проект се со во согласност со педагошките иновации од рамката ЕТ 2020,  која се фокусира на развој на вештините и креативноста во 21 век, како и дигитално претприемништво на студентите.
 
ДАТА НА ПОЧНУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ
01-09-2017
 
ВКУПНО ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
24 месеци
 
КООРДИНАТОР ОРГАНИЗАЦИЈА
“Galamb József Mezögazdasági Szakképző Iskola” ,Унгарија