2nd Partner meeting - 14-15/05/2018, Prague, Czech Republic

2nd Partner meeting - 14-15/05/2018, Prague, Czech Republic

Česky

Meeting Objectives:

  1. Presentations on the results of O1-O2 - ICT skill demands-presentations of the countries, e-Competence Map – CAPDM, Conclusions
  2. Evaluation and closing O1-O2, publication of the results - all partners
  3. Starting O3, discussion of the distribution of work- development of syllabus and content development
  4. Starting O4, distribution of work - implementation of LMS, planning the online course, etc.
  5. Dissemination activities, publications
  6. Financial issues

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více