Projekt leírás

Projekt leírás

A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja egy ingyenesen elérhető, online, hálózatos együttműködésen alapuló képzés “Agrárinformatikai ismeretek oktatása az agrár-szakképzésben” címmel.
Tervezett modulok:
 1. A mezőgazdasági oktatás módszertanának újragondolása
 2. Az e-mezőgazdaság európai stratégiái és kezdeményezései
 3. A Farming 4.0 koncepciója és digitális rendszere
A projekt integrálja a korábbi sikeres Leonardo projekt (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) hálózatba szervezett tanulási módszertanát különböző, innovatív, tanulóközpontú módszerekkel, mint például a kreatív tanterem és a fordított osztályterem. A korábbi LdV projektben alkalmazott tanulási környezet és tanítási modell összhangban van az Oktatás és képzés 2020 keretrendszer pedagógiai innovációival, amelyek a 21. századi készségek, a kreativitás valamint a diákok digitális és vállalkozói készségeinek fejlesztésére összpontosítanak.
 
TERVEZETT EREDMÉNYEK
1. Szükségletelemzés és összehasonlító tanulmányok a képzési igények azonosítására:
a,  egyrészt  keresleti oldalról mezőgazdasági vállalkozások körében, a 4.0 mezőgazdaság jelenlegi szintjének felmérése és a munkaerőkre vonatkozó jövőbeli igények feltérképezése pl. az IKT-készségek és kompetenciák tekintetében.
b, másrészt a kínálati oldal a mezőgazdasági szaktanárok körében: Hogyan tud a szakképzés megfelelni a meglévő és jövőbeli 4.0 mezőgazdaság igényeinek?

2. Sztenderd agrárinformatikai kompetencia keretrendszer kialakítása a munkavállalók és az agrárinformatikai eszközöket alkalmazók számára az EU EQF, ECVET, e-Competence Framework szabványok alapján.

3. A CAPDM módszertanán alapuló tananyag-tervezés.

4. Tanagyag kidolgozása három modulban:

I. A mezőgazdasági oktatás módszertanának újragondolása
 • Tanítás a 21. században (a technológiával támogatott tanulás eszközei és módszerei)
 • Nyitott oktatás (élethosszig tartó tanulás a tudásmegosztó, globálisan összekötött világban)
 • Kreatív osztályterem és fordított osztályterem modellek

II. Az e-mezőgazdaság európai stratégiái és kezdeményezései

III. A Farming  4.0 koncepciója és digitális rendszere

 • okos mezőgazdaság
 • farm menedzsment rendszerek
 • döntéstámogatás
 • precíziós gazdálkodás
 • GIS applikációk
 • robotika és automatizálás
 • nyomonkövetési rendszerek
 • kockázat menedzsment
 • előrejelzések
 • e-kormányzati szolgáltatások
 • tudásmegosztó hálózatok

5. Agrárinformatikai ismeretek oktatása az agrár-szakképzésben - online együttműködési platform kialakítása és a kurzus komponenseinek megvalósítása

6. Agrárinformatikai ismeretek oktatása az agrár-szakképzésben - próbaképzések a partner országokban. (HU, MK)

7. A tananyag és kurzus komponenseinek finomítása a résztvevők visszajelzései alapján.

8. Az eredmények továbbvitelének, hasznosításának és fenntarthatóságának tervezése

A PROJEKT HÁTTERE
Az elmúlt 15 év során a mezőgazdaság alapvetően megváltozott, és egyre inkább tudásintenzív ágazattá válik a 21. századi világgazdaságon belül. Az olyan új kezdeményezések, mint az ICT4Ag (a legelterjedtebb rövidítés az IKT felhasználásra az agrárszektorban) és a Farming 4.0, kiemelik, hogy a csúcstechnológiát, a mobiltelefonokat, az intelligens eszközöket, az érzékelőket és a tudáshálózatokat egyre szélesebb körben alkalmazzák a mezőgazdasági vállalkozások a termelékenységük javítása érdekében.
Ma az IKT (információs és kommunikációs) berendezések, a kapcsolódó technológiák és a rendelkezésre álló szolgáltatások a mezőgazdaság elengedhetetlen eszközeivé váltak. Ennek eredményeképpen a munkaerőpiac változó igényeihez megfelelő képzettségű munkaerőre van szükség – melyre a  mezőgazdasági oktatásnak gyorsan kell reagálnia.Érdemes azt is megfontolni, hogy a tanulóközpontú módszerek oktatásban, valamint a digitális készségek és eszközök használata a mezőgazdasági szektorban több fiatalt motiválhatnak és vonzhatnak a mezőgazdaságba.
 
VÁRHATÓ HATÁSOK
A projekt bővíteni fogja a tanárok ismereteit az online és együttműködő tanulás, valamint az olyan innovatív tanulási módszerek terén, amelyek megfelelnek a XXI. századi készségek követelményeinek, például az IKT az oktatásban és a 4.0. mezőgazdaság ismerete. Az agrár szakoktatók a projekt során új ismeretekre és készségekre tesznek szert, mely a későbbiekben, a gyakorlati alkalmazás során a mezőgazdasági oktatásban részt vevő, jövőbeli hallgatók tanulmányaiba is bekerül. A mai diákok sokkal jobban befogadják az IKT-alapú tanulási módszereket és a modern eszközök használatát. Ha a tanárok megismerik az IKT-eszközök mezőgazdaságban való alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit, akkor képesek lesznek több diákot motiválni arra, hogy a mezőgazdaság területén helyezkedjen el, illetve olyan naprakész ismereteket nyújtanak nekik, amelyek megfelelnek a munkaerőpiaci igényeknek így nő az esélyük az elhelyezkedésre vagy arra, hogy önálló, mezőgazdasági vállalkozóvá válhassanak.
 
PROJEKT CÍME
Szaktanárok felkészítése az agrárinformatika oktatására
 
RÖVID CÍM
Agriteach 4.0
 
KEZDŐ DÁTUM
2017. 09. 01.
 
PROJEKT IDŐTARTAMA
24 hónap
 
PROJEKT KOORDINÁTOR
Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Magyarország
 
ELÉRHETŐSÉG
Horváth Zoltán – igazgató,
 
CÉLCSOPORT
agrár szaktanárok
 
KEDVEZMÉYEZETTEK
diákok, gazdálkodók, tanácsadók
 
RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK
 HU, MK, CZ, UK
 
CÉLORSZÁGOK
Magyarország, Macedónia
 
PARTNEREK
iTStudy Hungary Kft. - HU
Fondacija Agro Centar za Edukacija - MK
AG Futura Technologies – MK
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Non Profit Közhasznú Kft – HU
CAPDM Limited – UK
Wirelessinfo - CZ
 
angol