O2 Szaktanárok képzési igényei - diákok felkészítése az agrárinformatikára

O2 Szaktanárok képzési igényei - diákok felkészítése az agrárinformatikára

magyar

Az  O2 kerében a mezőgazdasági képzési kínálat oldaláról gyűjtöttünk információkat. A mezőgazdasági szakképzésben oktató tanárok körében végzett felmérésben a következő kérdésekre kerestük a választ:

  • Milyen képzések érhetők el a célországokban (HU, MK) az agrárinformatika terén?
  • Hol tart az IKT-eszközök ismereteinek oktatása az agrár szakképzésben?
  • Ismerik-e a magyar és macedón szakképzésben oktató tanárok a Mezőgazdaság 4.0 fogalmát és a Mezőgazdaság 4.0 trendjeit?
  • Mennyire jellemző, fejlett a IKT eszközök használata a mezőgazdasági szakoktatásban?
  • Tanítják-e a szakképző iskolákban jelenleg az e-mezőgazdasági ismereteket és a kapcsolódó technológiákat, az európai stratégiákat és kezdeményezéseket, illetve alkalmazzák-e az innovatív oktatási módszereket?
  • Mennyire sikerült összekapcsolni a digitáfelkészülvelis eszközök ismereteinek oktatását a mezőgazdasági ismeretek oktatásával?
  • Hogyan látják a pedagógusok a jövőbeli mezőgazdasági képzési igényeket, fontosak-e az e-mezőgazdasághoz szükséges készségek?
 
A partnerekkel folytatott részletes, előzetes konzultáció során az volt a kiinduló feltevésünk, a jövő szakemberei számára elengedhetetlen a a meződazdaságban alkalmazott új technológiák ismerete, de a pedagógusok többsége nincs felkészülve a e-mezőgazdaságra vonatkozó tudás közvetítésére.
 
A felmérésben 114 magyar és 44 macedón szakképző tanár vett részt (a pályázatban válallat mennyiség (HU 80-100, MK 40) volt.

A felmérés eredménye teljes mértékben alátámasztja a partnerség korábbi feltételezéseit. Magyarországon a tanárok túlnyomó többsége már hallott már a mezőgazdasági IKT-eszközökről és a mezőgazdaságról 4.0, de nem használja őket. Bizonyítást nyert, hogy a jelenlegi tanterv nem tartalmaz korszerű ismereteket az e-mezőgazdaságról és a kapcsolódó technológiákról, ugyanakkor a tanárok fontosnak tartják ennek bevezetését.

A Macedón Köztársaság esetében az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a tanárok nincsenek kellően tájékoztatva az IKT-eszközök lehetőségeiről, a felmérésben részt vevő pedagógusok nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a modern gazdálkodási technológiákról, úgymint telematika, távérzékelők, robotika stb. és nem ismerik az ezekhez kapcsolódó IKT eszközöket, mint például a Precíziós menedzsment, Big Data, ERP szoftver stb.

A felmérés eredményei felhasználható információkat nyújtanak a célországok oktatási rendszernek is, de a felmérés alapján megfogalmazott következtetések,  elsősorban a projekt következő munkafázisához, a tananyagfejlesztéshez fontosak. A felmérés megerősítette, hogy az Agriteach 4.0 projekt konzorciuma által tervezett tanártovábbképzési programra mindkét célországban szükség van.