O1 Mezőgazdasági szakemberek agrárinformatikai kompetencia keretrendszere

O1 Mezőgazdasági szakemberek agrárinformatikai kompetencia keretrendszere

magyar
  • Milyen mértékben alkalmaznak agrárinformatikai eszközöket a mezőgazdasági vállalkozások a projekt két célországában Magyarország és Macedóniában?
  • Milyen szinten áll jelenleg az e-mezőgazdaság alkalmazása ezekben az országokban az EU tendenciájához képest?
  • Milyen igényei vannak a vállalkozásoknak a mezőgazdasági munkaerő terén, különösen a munkavállalók digitális kompetenciájával kapcsolatban?

Az O1 keretében felmérések és nemzeti jelentések készültek minden célországban, az agrárinformatikai eszközök és a precíziós gazdálkodás témakörében, illetve EU szintű elemzés is készült. Az O1 eredményei alapjául szolgálnak a projekt további termékeinek. 

Felmérés készült a gazdálkodók és a mezőgazdasági KKV-k körében, feltérképezve, hogy milyen igény van ma Magyarországon és Macedóniában agrárinformatikus végzettségű szakemberekre, milyen képzésekre lenne szükség.

A résztvevők alapvető adatainak megismerése mellett (a gazdaság típusa, mérete, alkalmazottainak száma stb.) a felmérés fő célja az volt, hogy adatokat gyűjtsünk az IKT-eszközökre és a precíziós gazdálkodási módszerekre vonatkozó ismeretek szintjéről és arról, hogy milyen mértékben használják a gazdálkodók/vállalkozások ezeket az eszközöket. Magyarországon a mezőgazdasági vállalkozások 64 képviselője vett részt a felmérésben, Macedóniában pedig 11 válaszadó volt.

Háttér

A felmérés első részének eredményei azt mutatták, hogy a kiválasztott résztvevők reprezentatívak az adott ország mezőgazdaságának általános szerkezetében (a szántóterület nagysága, a foglalkoztatottak száma stb.),

IKT ismeretek

Mindkét célország, Magyarország és Macedónia is jó eredményeket ért el az IKT-vel kapcsolatos általános ismeretek területén, Magyarországon a felhasználók nagyobb hányada jelezte, hogy aktívan használják az IKT eszközöket az üzleti tevékenységükben. A felhasználók többsége azonban mindkét országban úgy érzi, hogy nem használják ki az IKT nyújtotta lehetőségeket teljes mértékben.

Precíziós mezőgazdaság

A két célország ezen a területen mutat jelentős különbségeket.  Magyarországon a válaszadók többsége jelezte, hogy már alkalmazott egy-két precíziós gazdálkodási módszert, (aki nem használt még, az is ismerte őket), míg Macedóniában az eredmények ezen a területen gyengébbek. A precíziós gazdálkodást ismerő felhasználók aránya nagyobb (bár még ez is kevesebb, mint Magyarországon), a jelenleg precíziós mezőgazdaságot aktívan használó vállalatok száma viszont nagyon alacsony.

Read more