iTStudy Hungary Ltd.

iTStudy Hungary Ltd.

The iTStudy Hungary Educational and Research Centre for Information and Technology Ltd. has been working for more than twenty years in vocational and adult education in Hungary as an Accredited Hungarian Adult Educational Institute and accredited ECDL Exam Centre. iTStudy has highly qualified IT experts and academics with strong innovative energy and intensive R&D activities based on their academic background. The main profile of the company covers: IT certifications and trainings in adult and vocational education; web-based developments (web applications for supporting online collaboration, eLearning solutions); developments of curricula and online educational contents.

iTStudy  has many years long experiences in developing and running quality assurance systems, it introduced the first QMS for the educational provision in 2001, during the last ten years it operated by applying ISO 9001 QMS, and in 2014 it introduced a new Quality Management System developed for the special features of the educational sector. The experts of the organisation have been working more than twenty years in the development of the Hungarian vocational and adult education, the director of the company is working as key expert in the national project: "Process oriented Quality Assurance System for the Vocational Education" just being implemented as a part of the Hungarian educational reform.

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více