GAK Education, Research and Innovation Centre

GAK Education, Research and Innovation Centre

GAK was established in 1995 by the Gödöllő University of Agriculture – today St. Stephen University (largest agricultural university in Hungary) as well as by the major agricultural production companies in Hungary. 
GAK’s main task is the development of relationship between national and international agro-food industry production, user and trading units as follows: 

• providing agricultural extension services, professional and scientific advises 
• establishing and operating agro-information networks and databases 
• organising national and international exhibitions, fairs, shows, presentations, conferences 
• providing intermediate and advanced level postgraduate training programmes 
• managing innovation in the agro-food industry (research-development-demonstration- commercialisation) 

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více