Fondacija Agro Centar za Edukacija - FACE

Fondacija Agro Centar za Edukacija - FACE

Foundation Agro-Centre for education is a non-profit organisation, founded 2006. General aim of FACE  is development of agriculture in Macedonia and the region by strengthening the human capacities based on formal and non-formal education. FACE trough it’s activities strengthens the influence and the contribution of education over sustainable agriculture, environmental protection and rural development, trough contemporary educational methods and curricula both in formal and non-formal frame.

FACE implements two categories of educational activities:

  • Non-formal education (trainings, courses, seminars)
  • Formal education (postgraduate and doctoral studies)

Vision: FACE is a centre of excellence for development of human resources in the areas of agriculture, food production, environment protection and rural agricultural development in Macedonia and the region.

Mission: FACE’s education services satisfy the needs of the farmers, experts, industry managers, policy makers, civil servants and the NGO sector in Macedonia and in the region in areas of agriculture, food production, environment protection and rural development.

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více