Galamb József Agricultural Secondary School

Galamb József Agricultural Secondary School

Galamb József Agricultural Secondary School will be 135 years old next year. Since 2013 the institution has been maintained by the Ministry of Agriculture. As a consequence, our training offer was exclusively restricted to agricultural training. 
The school currently has 32 classes with 830 students specialized in information technology, engineering, and agriculture. 

Our school's motto: "Tradition and modernization, usable knowledge". 
In addition to the traditionalism, we would like to provide modern, XXI. century skills and knowledge for our students. We have innovative teaching staff, open to new teaching methods and further training. The school has a good relationship with the national agricultural VET providers, and participates in exchange practices, training programs and competitions with cross-border VET schools from Romania, Serbia and Germany.
We regularly cooperate with national agencies, higher education institutions such as: Ministry of Agriculture, National Vocational and Adult Education Office, Chamber of Commerce and Industry, Chamber of Agriculture, Szent István University, University of Debrecen. 

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více