AGRAS MG-1

AGRAS MG-1

Screenshot: 
Provider: 
DJI
Description : 

The DJI Agras MG-1 is an octocopter designed for precision variable rate application of liquid pesticides, fertilizers, and herbicides, bringing new levels of efficiency and manageability to agriculture.

The MG-1 ‘s powerful propulsion system allows the aircraft to carry up to 10 kg liquid payloads, including pesticides and fertilizers.

The combination of speed and power means that an area of 4,000-6,000 m² can be covered in just 10 minutes, or 40 to 60 times faster than manual spraying operations. The intelligent spraying system automatically adjusts its spray according to the flying speed so that an even spray is always applied. This way, the amount of pesticide or fertilizer is precisely regulated to avoid pollution and economize operations.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://www.dji.com/cz/mg-1
Company/Brand Website: 
https://www.dji.com
Tested: 
Device Details: 
https://www.dji.com/cz/mg-1

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více