Libelium Smart Agri IoT Kit

Libelium Smart Agri IoT Kit

Screenshot: 
Provider: 
Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.
Description : 

This kit enables monitoring of environmental parameters in agriculture, vineyards, greenhouses or golf courses. Soil moisture and temperature, humidity, leaf wetness and atmospheric pressure sensors allow to control the amount of sugar in grapes to enhance wine quality, as well as to control micro-climate conditions to maximize the production of fruits and vegetables in greenhouses. The three levels of depth of the soil moisture sensor are helpful to reduce waste of water by selective irrigation in dry zones. On the other hand, controlling humidity and temperature levels in hay, straw, etc. can prevent fungus and other microbial contaminants. The data is sent to the Internet by the GW using Ethernet and 4G radios.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
http://www.libelium.com/libeliumworld/agriculture/
Company/Brand Website: 
https://www.libelium.com/contact/
Tested: 
Device Details: 
Libelium Smart Agriculture IoT Vertical Kit: Multiprotocol IoT gateway. Use up to 4 radios at the same time Connectivity: Ethernet, WiFi, 4G, 802.15.4, RF 868/900 8GB of internal storage MySQL database up and running off-the-shelf Web manager interface

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více