SatAgro

SatAgro

Screenshot: 
Provider: 
SatAgro Sp. z. o. o.
Description : 

The app’s main goal is providing you with satellite data about each of the fields you are tracking through our system. This information, coupled with weather data and user-uploaded information (e.g. crop history) lets you gain a complete insight into each field. This insight will prove invaluable when it comes to decision making, be it fertilizer applications or any other intervention. Below you can find a chart showing our app’s dataflow.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://satagro.pl/
Company/Brand Website: 
https://satagro.pl/
Tested: 

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více