Irrisat Com

Irrisat Com

Screenshot: 
Provider: 
Ariespace srl
Description : 

The platform is based on an innovative technology that integrates satellite observations (Landsat, Sentinel and Deimos images) with high-resolution spatial and temporal weather forecasts (Cosmo LEPs model). Irrisat provides daily irrigation requirements maps predicting up to five days ahead. In addition, through simple and intuitive webapp, the system allows analysis of the state of the crop and weather data (evapotranspiration, , rain, temperature, vegetation indices).

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://www.irrisat.com/
Company/Brand Website: 
https://www.ariespace.com/
Tested: 

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více