Agro API

Agro API

Screenshot: 
Provider: 
OpenWeather Ltd
Description : 

It is a set of intuitive and fast APIs to weather data, satellite imagery and derivative agricultural products based on geodata. You can easily power your application with a combination of satellite and weather data, and your users benefit from detailed information about their farmland conditions.

We have particular APIs for each data area such as API to weather, API to accumulated temperature, API to satellite imagery and many others. All these APIs have the same end-point and simple syntax.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://agromonitoring.com/
Company/Brand Website: 
https://openweather.co.uk/
Tested: 

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více