CropSAT

CropSAT

Screenshot: 
Provider: 
CropSAT
Description : 

CropSAT is a tool to survey your field from above. Maps of the biomass variation within the field is calculated from satellite imageries. You can use the variation maps to see how your crop develops during the season and to control your N-application based on crop N need. CropSAT is an interactive application and allows you to easily create variation maps from the satellite imagery vegetation index. The maps can be downloaded and used for variable rate nitrogen application. CropSAT is, simply put, a crop sensing system for everybody.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://cropsat.com/
Company/Brand Website: 
Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences
Tested: 
Rate: 
5
Usage rate: 
8

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více