IrriSAT

IrriSAT

Screenshot: 
Provider: 
CSIRO
Description : 

IrriSAT is a weather based irrigation scheduling service which is used to inform farmers how much water their crop has used and how much how much irrigation they need to apply. Information is produced daily, and can work across large spatial scales.

The IrriSAT methodology uses satellite images to determine the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for each field, from which the plant canopy size can be determined and a specific crop coefficient (Kc) can be estimated. By combining Kcwith daily reference Evapotranspiration (ET0) observations from a nearby weather station, the crop water usage can be determined and advice can be provided regarding the amount of irrigation to be applied.

Device: 
App: 
Shareable data: 
Communication: 
Product website: 
https://irrisat-cloud.appspot.com/
Company/Brand Website: 
https://www.csiro.au/en/
Tested: 
Rate: 
5
Usage rate: 
8

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více