Events

We launch a pilot training session for interested teachers / consultants.
 Two concact days are orgnised  to start and finish the training. The pilot course is done online, led by tutors of institutions involved in curriculum development. Participation in the training is free of charge. Pilot training is expected to begin in early March 2019 in Hungary, and the closing meeting in Makó scheduled for  14th June 2019.
The planned program of the information day for the pilot training:

Event Objectives:

 1. Presenting project aims, objectives, general overview
 2. Presenting the results from the Agriteach 4.0 project (IO1, IO2 and IO3)
 3. Presentation of Syllabus and learning content for AgriTeach 4.0
 4. Presenting of AgriTeach 4.0 Learning Management System
 5. Introducing AgriTeach 4.0 further training program for VET teachers
 1. Presentations on the results of
  • O3 – Syllabus and learning content for AgriTeach 4.0 and
  • O4 – Agriteach 4.0 Learning Management System. Discussion of translation into national languages, distribution of tasks
 2. Starting discussion on O4/A3-A4-A5.
  • A3 Selecting and integration Open Educational Resources,
  • A4 Developing training guides and
  • A5 Training for tutors (BETA test) 
 3. Planning the multiplier events (E1-Hungary, E2-Macedonia) starting pilots - related to O4

Meeting Objectives:

 1. Presentations on the results of O1-O2 - ICT skill demands-presentations of the countries, e-Competence Map – CAPDM, Conclusions
 2. Evaluation and closing O1-O2, publication of the results - all partners
 3. Starting O3, discussion of the distribution of work- development of syllabus and content development
 4. Starting O4, distribution of work - implementation of LMS, planning the online course, etc.
 5. Dissemination activities, publications
 6. Financial issues

The Kick-off meeting of the project was organised in Hungary, in the office of iTStudy Hungary Ltd., in Gödöllő.

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více