Curriculum development has begun in the Agriteach 4.0 project

Curriculum development has begun in the Agriteach 4.0 project

Curriculum development has begun in the Agriteach 4.0 project, where full partnership is involved. Within the framework of the project, 3 modules will be developed, which will be available in the form of e-learning.

  • M1 Reinventing agricultural education
  • M2 European Strategies and initiatives of e-Agriculture
  • M3 Digital systems within Agriculture 4.

After the completion of the curriculum, pilot trainings will be followed to test the course in Hungary and Macedonia among vocational teachers, expected at the end of 2018.

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více