3rd Partner meeting - 14-15/10/2018, Skopje, Macedonia

3rd Partner meeting - 14-15/10/2018, Skopje, Macedonia

Česky
 1. Presentations on the results of
  • O3 – Syllabus and learning content for AgriTeach 4.0 and
  • O4 – Agriteach 4.0 Learning Management System. Discussion of translation into national languages, distribution of tasks
 2. Starting discussion on O4/A3-A4-A5.
  • A3 Selecting and integration Open Educational Resources,
  • A4 Developing training guides and
  • A5 Training for tutors (BETA test) 
 3. Planning the multiplier events (E1-Hungary, E2-Macedonia) starting pilots - related to O4
 4. O5 – Agriteach 4.0 Further Training Program for VET teachers, planning the pilot for VET teachers in Hungary and Macedonia
  • Planning the events related to O5, training for teachers Hungary and Macedonia - closing pilot
 5. Planning O6 - Planning for valorisation and sustainability and the multiplier events related to O6

 

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více