The Smart Farming Platform is a free platform providing a number of tools for disseminating and making easier the use of Smart Farming technologies.

The Platform is open to farmers, advisory services, agriculture consultants, and farming equipment providers, setting up an open community where these groups can interact.

See the platform here.

The kick off meeting of the project was in Gödöllő, Hungary, 11th and 12th September 2017. All partners participated in the meeting. In addition to the general overview of the project, detailed planning of the first and second intellectual products has also been made. 

The survey started in Hungary and in Macedonia in February 2018. Within the framework of the Agriteach 4.0 project a survey is carried out among Agricultural VET teachers in Hungary and Macedonia.

The questionnaire is intended to assess the teachers'

  • current Agro-informatics competence levels
  • knowledge of e-agriculture and related technologies
  • the extent to VET schools are currently teach e-agriculture and related technologies, European Strategies and initiatives of e-Agriculture, and apply innovative teaching methods
  • your expectations for this online course

See the questionnaire here.

Recent innovations and implementation of modern technologies in Agriculture.

September 10-12, 2018 Zurich, Switzerland

See the program here.

And what is the vision of Europe’s farm machinery industry for Digital Farming?

See CEMA's Guide to Digital Farming.

Novi Sad, Serbia, 13/11/2017 - 15/11/2017. Regional forum on e-agriculture for Central and South-East Europe “Precise and integrated response for sustainable farming and inclusive food systems.“  Organized by FAO and Green Growth Platform

The objectives of the regional forum are to (i) bring together agricultural producers and processors, public research and academia, extension agents, IT solution developers and policy makers to facilitate their collaboration and co-creation of knowledge. Furthermore, (ii) the forum will raise awareness on a FAO-ITU (International Telecommunication Union) approach on formulation of a national e-agriculture strategy, which can contribute to achieving national agricultural goals that include development of sustainable food systems, climate change mitigation and adaptation and improving the livelihoods of rural communities, including smallholders and family farmers, men and women. 

More info

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.

Popis projektu

NÁZEV PROJEKTU
Propojení učitelů odborného vzdělávání v zemědělství 4.0​
 
CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je podpora odborných pedagogických pracovníků v oblasti zemědělství při modernizaci vyučovacích metod a poskytnout jim volně dostupný online kurz “Učitelé v zemědělství 4.0” založený na společeném pedagogickém modelu. Projekt bude spojovat metodiku úpěšného síťového vzdělávacího projektu Leonardo (Tenegen: http://www.tenegen.eu/) s novými přístupy a inovacemi v oblasti pedagogiky jako například Kreativní Výuka (Creative Classroom) nebo Převrácená Třída (Flipped Classroom). Vyučovací prostředí a vzdělávací model aplikovaný v rámci tohoto projektu je v souladu s pedagogickými záměry rámcového programu ET 2020 a zaměřuje se na rozšiřování dovedností pro potřeby 21. století, kreativitu a digitální podnikání studentů.
 
DATUM ZAHÁJENÍ
1. 9. 2017
 
DÉLKA TRVÁNÍ
24 měsíců
 
KOORDINÁTOR
Galamb József Mezögazdasági Szakképzö Iskola, Hungary

Přečtěte si více